fizika za trecijedan

Ovaj blogg namjenjen je samo učenicima trećeg razreda gimnazije Srednjoškolskog centra iz Hadžića. Blog uređuje i vodi profesor fizike

28.09.2009.

Zadaci

http://www.inet.hr/~dmaltar/skripte.htm

27.09.2009.

Septembar i oktobar

1.      Upoznavanje učenika sa nastavnim planom

2.      Pojam međudjelovanja

3.      Vrste međudjelovanja

4.      Zakon inercije

5.      Zakon sile

6.      Zakon akcije i reakcije

7.      Princip neovisnosti djelovanja sila

8.      Slaganje sila

9.      Razlaganje sila

10.  Newtonov zakon gravitacije

11.  Računski zadaci

12.  Ponavljanje i utvrđivanje

1.       Jačina gravitacionog polja.Težina tijela

2.       Potencijal gravitacionog polja

3.       Kretanje u polju Zemljine teže.Horizontalan hitac

4.       Kosi hitac

5.       Ponavljanje

6.       Prva kosmička brzina

7.       Druga kosmička brzina

8.       Kinetika rotacije

9.       Kinetika rotacije

10.   Dinamika rotacije

11.   Dinamika rotacije

12.   Ponavljanje i utvrđivanje

19.09.2009.

Jeli to u redu

Sa Sušićevog bloga objaviću podatke koji su se učenici pokušavali pripremiti za čas u petak.
Ostali čekaju limun ili vaspitno obrazovnu ocjenu

zikaFi...
zikafi.blogger.ba
osvježio/la muhamedsusic prije 1 dan 17 sati

Favoriti (10/22)

Blogovi koje je muhamedsusic dodao/la u favorite
fizikaa5
fizikaa5.blogger.ba
osvježio/la minela55 prije 1 dan 1 sat
eH tA FiZiKa
ehtafizika.blogger.ba
osvježio/la anellica92 prije 1 dan 15 sati
Svijet fizike
physics.blogger.ba
osvježio/la arnellaa prije 1 dan 18 sati
Fizikaaaaa :)
fizikaa555.blogger.ba
osvježio/la imrich92 prije 1 dan 18 sati
fizika
physicsbysillent.blogger.ba
osvježio/la ajla92 prije 1 dan 19 sati
***FIZIKA, SVUDA OKO NAS***
svejefizika.blogger.ba
osvježio/la physics prije 1 dan 21 sat
Niko više ispod 6 dana
14.09.2009.

Slaganje sila

  Dijagram sila

Neka na tijelo u odredjenoj situaciji djeluje više sila. Možemo nacrtati dijagram koji daje relativni odnos intenziteta, smjerova i pravaca svih sila koje na to tijelo djeluju.
Ako je potrebno podsjetite se kako se grafički predstavlja sila kao vektorska veličina.

Kod crtanja ovih dijagrama tijelo na koje djeluju sile predstavlja se kao kutija u čijem su centru napadne tačke svih sila. Vektor svake sile na dijagramu ima pravac i smjer te sile.

Primer ovakvog dijagrama:

- sila kojom podloga deluje na tijelo
- sila kojom neko drugo tijelu deluje na posmatrano tijelo
- sila trenja
- gravitaciona sila

Kod crtanja ovakvih dijagrama potrebno je znati vrste sila koje mogu da djeluju na neko tijelo.
Vektor rezultujuće sile (njen pravac, smjer i intenzitet) nalazimo tako što saberemo vektore svih sila koje djeluju na tijelo. Pogledajte operacije sa vektorima.Ukoliko je ukupna suma svih sila koje djeluju na tijelo jednaka nuli, te sile su u ravnoteži, tj. na tijelo deluju ravnotežne sile.
Ukoliko se rezultujuća sila razlikuje od nule, na tijelo djeluju neravnotežne sile tj. sile koje nisu u ravnoteži.

  PROVJERA RAZUMJEVANJA

1. U narednim primjerima su opisane neke fizičke situacije. Pokušajte da nacrtate dijagram za svaku od njih. (U toku rada konsultujte se sa kolegama).

  • Nacrtajte dijagram svih sila koje djeluju na knjigu koja miruje na stolu.
  • Tri dječaka se otimaju oko igračke. Dečak A vuče igračku udesno silom od 30 N, dječak B je vuče ulijevo silom od 25 N, a dječak C vuče igračku naviše silom od 20 N. Odredite rezultujuću silu koja deluje na igračku (intenzitet, pravac i smer).
  • Jaje slopodno pada iz gnijezda. Zanemariti silu otpora vazduha. Nacrtati dijagram sila.
  • Ptica se spušta sa grane na zemlju lebdeći kroz vazduh (ne mašući krilima) konstantnom brzinom. Nacrtati dijagram sila koje djeluju na pticu pri čemu treba uzeti u obzir i silu otpora vazduha.
  • Knjigu na stolu guramo kako bi se ona prebacila na drugi kraj stola konstantnom brzinom. Uzeti u obzir silu trenja, a zanemariti silu otpora vazduha i nacrtati dijagram sila koje djeluju na knjigu.

 

 

 

12.09.2009.

Malo zadataka

196. Iz valjka visine H i polumjera R izreže se s jednog kraja koaksijalni valjak visine H/2 i polumjera baze R/2.Gdje se nalazi težušte tog tijela?

197. Između dviju kuća razapeto je uže dugo 11 metara.Razmak među kućama je 10 metara.Na sredini užeta obješena je svjetiljka teška 10 kp.Kolika je napetost užeta?

286.Kamen nakon što ga bacimo u horizontalnu smjeru sa visine od 2,5 m padne na tlo u udaljenosti od 10m.Nađite njegovu početnu i konačnu brzinu?

296.Brzina taneta je 1050 m/s:a)kako će daleko stići tane dok ga fotografišemo s ekspozicijom od 1725 s?b)Kolika bi morala biti ekspozicija da bi smo ga mogli snimiti na njegovom putu od 0,25 cm?

297.Pilot aviona koji leti brzinom od 300km/h u odnosu na vazduh želi stići u grad koji leži 600 km prema sjeveru.Sa zapada puše vjetar od 40 km/h: a) kojim smjerom mora avion letjeti? b) kako dugo će putovati do cilja?

341.U vertikalnu rovu tačka A je 30 m iznad tačke B.Iz tačke A padne kamen u rov.Iz tačke B padne drugi kamen on je počeo padati 1 s poslije prvog kamena.Oba kamena padnu u isti čas na dno rova.Kako je dubok rov?

342.na jdnoj zdjelici vage stoji čaša djelimično napunjena vodom.Na drugoj zdjelici su utezi koji drže vagu u ravnoteži.Kamen mase 100g je obješen na niti uronimo u ašu sa vodom tako da kamen visi u vodi.Ravnoteža na vagi se poremeti.Da bi na vagi uspostavili ponovno ravnotežu moramo na zdjelu s utezima dodati još jedan uteg od 40g.Objasnite zašto se poremetila ravnoteža na vagi i izračunajte kolika je gustoća kamena?

S A M O    Z A    M O Z G A N J E     (javite se ko je uradio  6 i 7 urađenih ocjena 5, 5 i 4 urađena ocjena 4. tri je tri, dva je dva. Zadaci mogu biti urađeni uz pomoć sve raspoložive literature, ali samostalno.

11.09.2009.

Prilično sam zadovoljan

Prilično sam zadovoljan izgledom vaših blogova, Ali bih volio da naučite da se igrate sa naukom

08.09.2009.

NEKA PJESMA

Nije čova čudak veliko je ime
Skontao je mnoge velike izume
Kada je na glavu,jabuka mu pala
On odredi razlog njenoga padanja

Sada već znate o Njutnu je spika
Iz njegove glave dođe DINAMIKA

Sve ono što stoji,stajaće do vraga
ako ga ne potjera neka sila straga
Il ono što fura pravo stalnom brzinom
Možete ga zastaviti samo nekom silom
INERCIJA se zove ova osobina
Morate se paziti,pri vožnji u busevima

A sada o sili, drugome principu
Reći ću vam ljudi sve u ovom klipu
MALA MOJA DAJEM TI NA ZNANJE
SILA MASI DAJE UBRZANJE

Zatvoreni sistem biće čak i pišta
Kada na nju ne djeluje ništa
I kada se javi dejstvo akcije
Obavezno ista je sila reakcije

To je bio ljudi prilog dinamici
Od Ishaka Njutna cijeloj galaktici

07.09.2009.

Nešto o Newtonovim zakonima

SILA
Kao što je rečeno- sila je jedan od vektora kojima se opisuje međudjelovanje (interakcija). Ako nema
međudjelovanja tijelo se kreće jednoliko pravolinijski ili mirije. Postojanje sile ukazuje na postojanje
međudjelovanja i za posljedicu ima da se tijelo ( sistem ) kreće nejednoliko. Drugim riječima, kada postoji
sila tada tijelo ima ubrzanje. Do kvantitativne veze između sile, mase tijela i ubrzanja, odnosno sile i
promjene količine kretanja tijela u jedinici vremena je, eksperimentalnim putem, došao Njutn i
konstatovao slijedeće :
1) da je sila proporcionalna ubrzanju ( promjeni intenziteta brzine u jedinici vremena, promjeni pravca
kretanja, promjeni smjera kretanja ),
2) da je sila proporcionalna masi tijela, to znači da je potrebna veća sila da bi se na isti način promjenila
brzina tijela ukoliko je masa tijela veća kao u slučaju kod tijela manje mase.
Ovo iskustvo je Njutn formulirao u obliku II Njutnovog zakona.
II Njutnov zakon glasi: Sila je jednaka prvoj derivaciji količine kretanja po vremenu, tj.F=dp/dt
Izraz F= m a je samo specijalan slučaj, tj. to je zakon kretanja za tijelo čija je masakonstantna.
Drugi Njutnov zako je osnovni zakon mehanike i predstavlja jednačinu kretanja jer sa
poznavanjem sile, odnosno poznavanjem međudjelovanja, mošemo odrediti trajektoriju tijela.
Drugi Njutnov zakon je potreban za direktno rješavanje svih problema u mehanici. Potreban i
dovoljan uvjet za rješavanje trajektorije nekog tijela je
1. zakon kretanja ( II Njutnov zakon )
2. položaj tijela u početnom trenutku
3. brzina tijela u početnom trenutku.

05.09.2009.

Film i fotografija

Pozivam sve učenike Srednjoškolskog centra da se uključe u rad na filmu i digitalnoj fotografiji. Dovoljno je da mi se sad zasad jave meilom ili lično. Film Gypsy boy je u konkurenciji za srebrnu traku na festivalu 17. i 18 septembra u SrebreniCi. Festival ima internacionalni karakter. više podataka na stranici udruženja PRIJATELJI SREBRENICE

05.09.2009.

Drugi gimnazije septembar

1.      Električni naboj.Coulombov zakon

2.      Riješavanje zadataka primjenom Coulombovog zakona

3.      Električno polje (homogeno i nehomogeno)

4.      Jačina električnog polja

5.      Električni potencijal i naboj

6.      Ponavljanje

7.      Električno kolo. Ohmov zakon

Kirchofova pravila
05.09.2009.

treći gimnazije septembar

1.      Upoznavanje učenika sa nastavnim planom

2.      Pojam međudjelovanja

3.      Vrste međudjelovanja

4.      Zakon inercije

5.      Zakon sile

6.      Zakon akcije i reakcije

7.      Princip neovisnosti djelovanja sila

8.      Slaganje sila

9.      Razlaganje sila

10.  Newtonov zakon gravitacije

11.  Računski zadaci

Ponavljanje i utvrđivanje
fizika za trecijedan
<< 09/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
13432

Powered by Blogger.ba