beats by dre cheap

Septembar i oktobar

1.      Upoznavanje učenika sa nastavnim planom

2.      Pojam međudjelovanja

3.      Vrste međudjelovanja

4.      Zakon inercije

5.      Zakon sile

6.      Zakon akcije i reakcije

7.      Princip neovisnosti djelovanja sila

8.      Slaganje sila

9.      Razlaganje sila

10.  Newtonov zakon gravitacije

11.  Računski zadaci

12.  Ponavljanje i utvrđivanje

1.       Jačina gravitacionog polja.Težina tijela

2.       Potencijal gravitacionog polja

3.       Kretanje u polju Zemljine teže.Horizontalan hitac

4.       Kosi hitac

5.       Ponavljanje

6.       Prva kosmička brzina

7.       Druga kosmička brzina

8.       Kinetika rotacije

9.       Kinetika rotacije

10.   Dinamika rotacije

11.   Dinamika rotacije

12.   Ponavljanje i utvrđivanje

fizika za trecijedan
http://fizikazatrecijedan.blogger.ba
27/09/2009 23:09