beats by dre cheap

Program za novembar

1.Računski zadaci
2.Primjena zakona održanja momenta impulsa
3.Primjena zakona održanja momenta impulsa
4.Rješavanje računskih zadataka
5.Rješavanje računskih zadataka
6.Računski zadaci
7.Energija u gravitacionom polju
8.Priprema za prvu školsku pismenu zadaću
9.Priprema za prvu školsku pismenu zadaću
10.Prva školska pismena zadaća
11.Prva školska pismena zadaća
12.Ispravak prve školske pismene zadaće

fizika za trecijedan
http://fizikazatrecijedan.blogger.ba
11/11/2009 13:38