beats by dre cheap

Decembar

1.       Mehaničke oscilacije

2.       Ravnomjerno kružno i oscilatorno kretanje

3.       Ravnomjerno kružno i oscilatorno kretanje

4.       Ponavljanje i utvrđivanje

5.       Računski zadaci

6.       Zatvoreno oscilatorno kolo

7.       Otvoreno oscilatorno kolo

8.       Mehanički talasi

9.       Jednačina talasa

10.   Elektromagnetni talasi

11.   Maxwelova teorija

12.   Stojeći talasi

13.   Zvuk.Zvučni izvori

14.   Brzina zvuka

Ponavljanje i zaključivanje ocjena

fizika za trecijedan
http://fizikazatrecijedan.blogger.ba
26/11/2009 19:27