beats by dre cheap

Ravnomjerno kružno kretanje

Kružno kretanje, osnovne veličine koje opisuju kružno kretanje, efekti tangencijalne i normalne komponentne sile, centripetalno ubrzanje, period i frekvrencija ravnomjernog kružnog kretanja, Centrifugalna sila

fizika za trecijedan
http://fizikazatrecijedan.blogger.ba
06/12/2009 22:58